La paràbola del sembrador. Mateu 13, 1-9.

Barracuda pel Barrakuda Festival 2014.

Like us on Facebook

Flickr Images